Het nieuwe Lischplein

Het nieuwe Lischplein is nog wel niet geheel gereed, maar men kan toch reeds waarnemen, dat het in de nabije toekomst als prettige woonplaats nog aan waarde zal winnen. De vijver nadert reeds de voltooiing

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
30 juni 1937
blz 5

Architect ir. M.C.A. Meischke heeft in opdracht van de Ned. Hervormde Gemeente-Noord een plan ontworpen voor de bouw aan het Lisplein van een kerk met 650 en van een kapel met 200 zitplaatsen. De Ned. Herv. Gemeente heeft grote behoefte aan een kerk in het nieuwe noorden, dat zich na de oorlog zeer heeft uitgebreid. Zij kreeg de grond reeds toegewezen en hoopt, zodra het bouwkapitaal bij elkaar is, nog dit jaar met de bouw te beginnen.

De kerk wordt langs de Gordelweg 32 meter breed. In de onderbouw komen lokalen voor jeugdwerk en recreatie voor ouderen van dagen. Aan de zijde van de vijver is een terras geprojecteerd, waarop ouden van dagen zich kunnen verpozen

uit:
De Maasstad
13e jaargang
maart 1957
No. 4