Atlantic huis

Waar eens te Rotterdam Hotel Leygraaff stond op het Westplein met het mooie uitzicht op de Maas, de Veerhaven en de Parklaan, ligt sinds 15 jaar een geraseerd terrein met een schutting. Want nadat de Furness het gebouw had gekocht en afgebroken is er van het project van een tentoonstellingsgebouw niets gekomen.

Doch nu zal het veranderen.

Sinds eenigen tijd is het terrein in handen van de heeren W.A.M. Daniëls en H.F. Kersten te Rotterdam. Ze hebben den architect P.G. Buskens een geweldig modern kantoorpand laten ontwerpen, dat we hier afbeelden en dat een der grootste van Rotterdam zal worden door zijn 2.080 M2 grondvlak met 45 M. front aan drie zijden.

Op den begane grond zal het gedeeltelijk worden ingericht voor winkels en magazijnen; aan de Houtlaan is een groote garage met boxen, aan het Westplein is een ruime showroom gedacht.

Het pand krijgt vier verdiepingen, een gedeeltelijk een vijfde verdieping voor archiefruimte. De verdiepingen worden geheel ingericht voor kantoren. Elke verdieping krijgt een oppervlakte van circa 1.300 M2 nuttige kantoorruimte, welke zoowel geheel als in gedeelten kan worden verhuurd. Door de vrije ligging met drie fronten zal een ideale belichting worden verkregen.

Het pand wordt voorzien van alle moderne hulpmiddelen, liften, centrale verwarming, bergplaats voor auto’s en rijwielen, enz. Bij den bouw en de inrichting van de kantoren zal met eventueele wenschen rekening worden gehouden.

Het ligt in de bedoeling, dezen winter aan te vangen met den bouw, die ongeveerd 18 maanden zal vorderen, zoodat het gebouw in de eerste helft van 1930 gereed kan zijn.

Aardige bijzonderheid: de eerste die zich voor kantoren heeft aangemeld is.. Furness.

uit:
Het Vaderland
15 november 1928