De nieuwe hoek Schieweg – Walenburgerweg

Een bekende straathoek eertijds aan den rand der stad, verdwijnt thans snel onder der sloopers mokers. Eerst is de hoek Walenburgerweg – Schiekade met de deftige heerenhuizen vervangen door een groot blok moderne woningen en winkels. Nu gaat ook de hoek er tegenover weg. De archictect Jos. Margry, die daar woonde en zijn atelier had in het huis met het torentje, is naar ’s Gravenhof verhuisd en laat nu door de aannemers firma I.C. De Waal, alhier, ook op den hoek van den Schieweg het woning- en winkelcomplex zetten, waarvan de afbeelding hier boven staat.

Het bouwblok bevat op den hoek een groot café `met kelderruimte enz. Voorts drie winkels en 15 bovenwoningen van modern type met badkamer en halve slaapverdieping wat betreft de twee bovenste etages, welke ook op het bordes een boodschappenliftje krijgen.

Speciale aandacht is bij deze bouwerij aan de situatie van en om de steenen bordestrap naar de eerste verdieping geschonken. Die z.g. “Haagsche” trap wordt hier tegenwoordig veel toegepast en de Rotterdamsche architecten hebben aan de wijze van toepassing reeds veel veranderd en verbeterd.

Hier, zoo ziet men op de teekening, is het de bedoeling geweest om te komen tot een zooveel mogelijk open ligging om het spelonk achtige ervan weg te werken. Bovendien is ermee bereikt, dat de winkels tweemaal zooveel etalagefront hebben dan gewoonlijk het geval is en de kijk op de etalages van de straat af veel aantrekkelijker.

Bij de bouw wordt veel gebruikt van constructieijzer gemaakt. Ook de pui bestaat uit zware Din-stijlen, die in beton worden gegoten en dan met groene tegels bekleed. Het geheel krijgt daardoor beneden een zeer open en licht karakter.

De gevels worden straks gemetseld van een mooie platte gele zandvormsteen en de ramen worden van staal. Er is gestreefd naar een zoo modern en economisch mogelijk bouwconstructie om ruimteroovende zware muren te voorkomen. Zoo krijgt door dit bouwwerk de bekende hoek bij de Heulbrug een heel ander karakter. Toen in het heerenhuis, dat nu wordt afgebroken, nog wijlen het vroegere Raadslid, de heer J. Visser, woonde en de kleine beneden- bovenhuisjes, die men nog op de teekening ziet, daarop zoo vriendelijk aansloten, was de situatie ter plaatse nog vrij landelijk.

Nu staat zelfs de Heulbrug op de nominatie om te verdwijnen, zoodra Rotterdam geld genoeg heeft om de Schie te dempen. Op dezen gansch anderen toestand zijn de nieuwe hoek blokken berekend. Ze passen in het kader van “Blijdorp” en Bergpolder en staan als het ware aan de toegangspoort tot deze moderne stadswijken, waarin die gezellige huisjes vóór aan den Schieweg ook niet meer passen.

Het winkel- en woningblok van den heer Margry moet in het voorjaar voor verhuring gereed zijn.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
19 september 1934
blz 17