Op de hoek van de Havenstraat en de Willem Buytenwechstraat

Het rijtje oude Delfshavensche huisjes aan de Havenstraat, dat bij de Lage Erfbrug al zoo’n poover effect maakt naast de twee moderne bankfilialen daar, krijgt nu ook de concurrentie te verduren van het hierbij afgebeelde blok van zeven panden op den Zuidelijken hoek van de Willem Buytenwechstraat, en het zal daardoor nog meer uit den tijd raken dan het nu reeds is. Maar het blijkt heel moeilijk om oude huizen hier ter stede af te breken en ze – nog loonend – door nieuwe te vervangen, zoodat de Havenstraat nog wel het dubbelslachtig beeld van Oud-Delfshaven en Nieuw-Rotterdam zal vertoonen.

De architectuur van het afgebeelde bouwblok is van den architect ir. J.H. v.d. Broek, alhier, die er naar heeft gestreefd om het winkelhuis op den hoek een zeer nadrukkelijk accent te geven en daarin zeer wel is geslaagd. Overbodig is dit niet, want ook de zuidelijke zijde van de Willem Buytenwechstraat zal geheel een eigen karakter houden, evenals de andere kant, welke door de architecten Brinkman en Van der Vlugt is ontworpen. De architect Van der Broek heeft voor zijn straatwand een meer afwisselende gevelindeeling gevonden, die zich onder één lijn repeteerend, toch behoefte heeft aan een brekend accent op den hoeken.

Uitgebouwd aan den Mathenesserweg zijn het de bouwondernemers Smelt en Kempel alhier, die evenals verschillende van hun andere collega’s een nieuw maar zeer beperkt arbeidsveld hebben gevonden in den hoek tusschen Westzeedijk en Coolhaven, welke – gelijk genoemde weg – wordt volgebouwd met een niet groot maar aardig type middenstandwoning, waartusschen slechts enkele winkels. Ook het bouwblok in kwestie heeft in zeven panden maar één winkel – dien op den hoek.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
6 augustus 1928