Lumey- en Doezastraten

Hierboven de afbeelding van het eerste groote moderne blok woningen, dat in “Blijdorp” wordt gebouwd aan den Statensingel en de Lumey- en Doezestraten.

Het plan voor dezen bouw is ontworpen door den architect H. Sutterland, alhier, en de eerste die er eenige panden van gaat bouwen is de N.V. Govadu, eveneens te dezer stede, directeuren de heeren Gorter en Van Duin.

Het hoofdtype woning in dit bouwblok is de 8 meter breede etagewoning. De eene helft ervan bestaat uit twee kamers ensuite en tegen den anderen erfscheidingsmuur liggen twee kleinere slaapkamers met een badkamer in het midden. Daar tusschenin vindt men de keuken en – vanzelf – het trappenhuis.

De etagewoningen hebben elk een halve zolderverdieping, met aparte trap erheen; de benedenhuizen flinke tuinen.

De constructie is zóó, dat er slechts twee draagmuren zijn, de balklagen in het midden worden gesteund door een ijzeren raamspant.

Onze teekening laat zien, dat het den ontwerper is gelukt aan dit moderne woningblok, dat komt te staan in de buurt van de in de vorige week reeds afgebeelde en beschreven panden, aan de Schepenstraat, een geheel nieuw en zeer sympathiek karakter te geven. Levendig doet de rij venstertjes in de kap en de kloeke schoorsteenpartijen teekenen het silhouet pikant tegen de lucht af. Hier is inderdaad een beeld uit de nieuwe stad met het moderne type woning, dat ook onze bouwondernemers bereid zijn te bouwen als de grondprijzen het toelaten.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
3 mei 1932
blz 13