Held’s Autohandel

De firma Held’s Autohandel nam zaterdagmiddag het nieuwe gebouwencomplex, dat op den hoek van den Nieuwe Binnenweg en Gouvernestraat verrees, officieel in gebruik. Waar vroeger “De Poort van Kleef” em de dépedance daarvan stonden, bouwde de aannemersfirma J.A. Borst naar de plannen van den architect C. Hoogeveen een buitengewoon ruim en practisch autopaleis. gelijkvloer vindt men in dit kolossale gebouw de groote showrooms, werkplaatsen en garages. De eerste verdieping is ingericht voor magazijnen, terwijl een 1000 vierk. meter gelegenheid biedt voor stalling van tweede hands-wagens. Ook de daarboven gelegen verdiepingen zullen mettertijd een bestemming krijgen.

De twee toonzalen zijn door de groote entree gescheiden. In de eene worden de Buick en Masquette verkocht, terwijl aan de andere kant de afdeelingen voor Chevrolet, Oldsmobile en G.M.C. Trucks onderdak kregen. Aan ‘t hoofd van deze groote zaak staat de heer R.A. de Man als directeur, bijgestaan door den heer J. Bergwerf. De Buick-afdeeling heeft tot leider C.F.W. Ooms en de andere afdeeling A.C. v.d. Bergh. Ongeveer 80 man personeel is in dit snel groeiende bedrijf werkzaam.

Zaterdagmiddaf verzamelden zich een groot aantal genoodigden in een van de keurig ingerichte toonzalen. De oprichter van Held’s Autohandel, de oude heer Held, voerde allereerst het woord. Spr. herinnerde er aan hoe hij nu zes jaar geleden, na meer dan een kwarteeuw aan ‘t hoofd van de zaak gestaan te hebben, deze overdeed aan den heer De Man. Deze heeft door zijn koopmanschap en durf de zaak niet alleen tot de grootste in Rotterdam, maar ook in Nederland gemaakt. Het is geworden een zaak, die klinkt als een klok.

De heer W.J. Wagtendonk, hoofdvertegenwoordiger van de General Motor Comp., noemde dit autopaleis ook het mooiste in ons land.

Een van de commissarissen, de heer J. de Jong, herinnerde er aan, dat men tot nu toe het tempo heeft kunnen bijhouden en de concurrentie het hoofd bieden en hij hoopte, dat dit ook in’t vervolg het geval zou zijn. Alles voldoet thans volgens spr. aan de meest verregaande eischen.

De heer De Man dankte voor de vriendelijke woorden en geschenken. Namens het personeel bood de heer J. Bergewerf de teekening van een tegeltableau aan, dat binnenkort een plaats in het nieuwe gebouw gaat krijgen.

Een schat van bloemen sierde de beide toonzalen. De totale oppervlake is 7900 vierk. meter, waarvan gelijkvloers 3100 vierk M. De garage in de Gouvernestraat is 500 en die in de Bloemkweekersstraat 400 M2.

uit:
Voorwaarts
25 maart 1930