Op den hoek Schieweg en Vlaggemansstraat

De teekening hierboven geeft een beeld van de bebouwing op den hoek Schieweg en Vlaggemansstraat aan den ingang van het Bergpolderkwartier, waar binnenkort eenige honderden goedkoopere moderne woningen zullen worden gebouwd. De bouwondernemers, de heeren Lemmens, Jansen en Spoormakers gaan daar om te beginnen twaalf panden bouwen, de heer Lemmens zes op den hoek, de beide andere bouwers elke drie aan den Schieweg, welke in deze buurt den zeer breeden hoofdweg wordt. Het ontwerp van dit blok panden is van den architect Alb. Otten, al hier, wiens gevelproject ook is aanvaard door de architecten Brinkman en Van der Vlugt die er naast bouwen en ook weer door de andere architecten, wier plannen daar weer aansluiten, zoodat dit eerste groote bouwblok architectonisch “aus einem Guss” is.

Er is uiteraard over dit ontwerp achter de schermen heel wat discussie geweest. De heer Otten had zijn gevelproject gebaseerd op het erkervormige geheel vooruitbrengen van de kamers van de drie woonlagen boven den begane grond en bovendien is hij gekomen tot toepassing van de z.g. Haagse trap de steenen trap in een nis, welke niet alleen aan de beganegrondwoningen een aparte toegang verschaft, doch ook aan de hier beletage genoemde eerste verdieping. De beide hoogste etages hebben een gemeenschappelijke trap, doch daarvoor dan ook een halve zolderétage met balcon extra.

De woningen worden van het tusschenkamertype, doch ze zijn 6 M. breed en hebben daardoor een prettig verdeelde woonruimte met niet te smalle kamers. Elke woning heeft een badkamertje. Het uiterlijk van het blok wordt van gele baksteen op een heel donkere onderbouw. Stalen ramen verhoogen het modern aspect. De Haagsche trap wordt gedeeltelijk door glas afgesloten en overigens zoodanig in de architectuur opgelost, dat ze er niet een zoo groot gat in slaat als dat in de Hofstad gebruikelijk is. Onze teekening toont hoe dit proto-type der Bergpolderbebouwing weer een ander karakter heeft dan wat in “Blijdorp” verrijst. Het bouwblok als zoodanig gaat geheel overheerschen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
21 december 1932
blz 9