Bouwende aannemers in den Bergpolder

Bij gebrek aan voldoende werk in de aannemerij gaan ook de aannemers zich toeleggen op den woningbouw. Hierboven vindt men de afbeelding van een complex van 26 perceelen aan den Schieweg, de Bergschelaan en de Van Maanenstraat in den Bergpolder, dat gebouwd wordt door de Bouwmaatschappij 1933 N.V. onder directie van de heeren H. en P. Voormolen, alhier.

De plannen zijn gemaakt door het architectenbureau W. Th. H. ten Bosch, alhier. Aan één zijde moest het blok huizen aansluiten op een ander complex met een plat dak, doch voor het overige heeft de architect, zooals men ziet, niet zonder succes het echt Hollandsche schuine dak toegepast.

Aan den Schieweg komen een achttal winkels, voor het overige worden het middenstandswoningen van 6 M. breedte. Door de toepassing der z.g. Haagsche trap is het mogelijk geworden om aan elke bovenwoning een eigen buitendeur en vrije trappen te geven. De bovenwoningen hebben ieder anderhalve verdieping en alle woningen hebben ingebouwde badgelegenheid enz.

De architectuur van de architect Van den Bosch is kloek en wordt in fraaie materialen uitgevoerd. Met den bouw hoopt men de volgende week nog te kunnen beginnen, zoodat ook dit complex tegen het najaar voor bewoning gereed is. Voor de ruimte en het comfort, die deze woningen bieden, zullen de huren, die beneden de Fl. 40,- blijven, ook al weer niet hoog zijn.

uit:
Rotterdamsche Nieuwsblad
1 maart 1933
blz 15