De drie groote woningblokken aan den Statenweg

Gisteren is men begonnen met het heiwerk voor het eerste der drie veelbesproken woningblokken aan den Statenweg, het verlengde van de Henegouwerlaan in Blijdorp. Dit blok, dat wordt gebouwd door de maatschapij “Oost” en “West”, directeur de heer D. Buitendijk en door de bouwondernemers, de heeren Verstoep en Gestel, wordt verder begrensd door de Van der Meydenstraat en de Van der Dussenstraat en de langs het toekomstige park loopende Vroezenlaan.

In de genoemde straten worden de panden 7 M. breed, de bovenwoningen hebben hier anderhalve woonetage met eigen vrije trap. Aan de beide genoemde hoofdwegen worden de huizen 8 M. breed en zijn het flats met bergplaats op dezelfde verdieping. Elke woning heeft 4 kamers, een keuken en een badkamer met ingebouwd bad. Voor fietsers en kinderwagens is er een bergplaats op den begane grond. Aan den kant van het aan te leggen park komen de voortuinen, die men op de teekening ziet, daarin de bordestrappen waar onder zich de bergplaatsen bevinden.

Het ontwerp voor deze panden is van den Amsterdamschen architect W. Th. H. ten Bosch, die ook voor de twee andere blokken de teekeningen maakte. Het betreft – zooals reeds vroeger in het Nieuwsblad werd gemeld – een 300 tal woningen waarvan de huren nog niet zijn bepaald, doch waarvan wel vaststaat dat ze lager zullen zijn, dan die, welke thans nog voor soortgelijke woningen worden gevraagd.

In het begin van 1933 zijn de eerste woningen gereed.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
6 juli 1932
blz 10