Kantoorgebouw Centraal Bureau G.A.

De opdracht voor het ontwerpen van een nieuw kantoorgebouw voor de Nationale Coörperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw “Centraal Bureau” G.A. werd in 1954 verstrekt aan het architectenbureau Roosenburg-Verhave-Luyt-De Jongh. In 1962 is de architect ir. D. Roosenburg overleden.

De dienst voor stadsontwikkeling en wederopbouw stelde aanvankelijk een terrein aan het Pompenburg ter beschikking, waarna enkele schetsontwerpen zijn gemaakt. Om stedebouwkundige redenen werd later de voorkeur gegeven aan het terrein aan de Blaak waarop het gebouw nu staat. Aan deze situatie werd o.a. de eis verbonden dat het front langs de Blaak verlevendigd moest worden met enkele dagwinkels.

De rijksgoedkeuring werd verleend in april 1960. De opdracht voor de uitvoering werd half april 1960 aan de laagste inschrijver, de Internationale Gewapendbeton-Bouw te Brede, gegund.

De eerste paal werd geslagen op 20 mei 1960. De officiële bouwvergunning dateert van augustus 1960. Het gebouw werd 20 september 1962 in gebruik genomen. De bouwtijd bedroeg dus 2 jaar en 4 maanden.

In de grote hal bevindt zich een plastiek genaamd “groei””die werd ontworpen door de beeldhouwer Frans Gast te Maastricht. Voorts bevindt zich in deze hal een gekleurd keramisch wandreliëf, gemaakt door Han van Norden te Amsterdam, geschonken door 2 ledenorganisaties van de coörperatie. Het balkonhek uit bronzen blokken werd naar een schets van het architectenbureau ontworpen en uitgewerkt door R.L.J. Henkes te Rotterdam. Het vloerkleed in de hal werd ontworpen en geknoopt door “Het Paapje” te Voorschoten, en is een geschenk van het personeel.

uit:
Bouw
20 september 1964
blz 1360 t/m 1363