Heerenhuis aan den Esschenweg

Bijgaande photo en teekeningen zjn van een eenvoudige heerenhuis gebouwd in 1913 aan den Esschenweg te Rotterdam. De gevel is opgetrokken in kleurige baksteen (handvorm), heeft een plint van Zweedsch graniet, terwijl de banden kraahsteenen, erkerplaat en consolles in zandsteen zijn uitgevoerd. Het dak is afgedekt met roode Silezischeleipannen. Architecten: De Roos en Overeijnder.

uit:
Bouwkundig Weekblad
nummer 15
11 april 1914
blz 177