Het nieuwe gebouw van den Raad van arbeid

Het door het architectenbureau Hooykaas, Lockhorst en Van Wijngaarden geprojecteerde gebouw van den Raad van Arbeid op den hoek van de Schepen- en de Baljuwstraat in het plan “Blijdorp”.

De hoofdingang zal op den hoek komen opdat bezoekers zoo weinig mogelijk last ondervinden van de jeugd der R.-K. Ambachtsschool, die juist tegenover dit gebouw zal verrijzen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
26 april 1934
blz 21