Het nieuwe gebouw van den Raad van arbeid

Het door het architectenbureau P. Hooykaas, M. Lockhorst en Van Wijngaarden geprojecteerde gebouw van den Raad van Arbeid op den hoek van de Schepen- en de Baljuwstraat in het plan “Blijdorp”.

De hoofdingang zal op den hoek komen opdat bezoekers zoo weinig mogelijk last ondervinden van de jeugd der R.-K. Ambachtsschool, die juist tegenover dit gebouw zal verrijzen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
26 april 1934
blz 21