De Groote kerk kan worden herbouwd

De commissie Van der Steur, welke tot taak heeft na te gaan, of de door de ramp van 14 Mei te Rotterdsam beschadigde historische of uit een oogpunt van kunstwaarde belangrijke gebouwen hersteld kunnen worden, heeft dezer dagen haar rapport uitgebracht aan B. en W. In dit rapport wordt gezegd, dat herbouw van de Groote Kerk technisch mogelijk is.

Ten aanzien van het behoud van den toren is nog geen beslissing gevallen. Dit is niet mogelijk, omdat het inwendige van den toren nog niet is onderzocht. Er zal een stellage in den toren worden gebouwd ten einde een nauwgezet onderzoek te kunnen instellen naar de deugelijkheid van het metselwerk.

Het ziet er naar uit, dat de uiteindelijke beslissing over het behoud van ons oudste cultuurmonumentzal afhangen van de vraag, of de toren behouden kan blijven. De toren, die eeuwenlang het zo karakteristieke kenmerk van onze stad is geweest. In afwachting van deze vraag worden de muren van de kerk gestur en geschoord ten einde ze bestand te doen zijn tegen najaarsstormen, welke men nu kan duchten.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
3 oktober 1940
blz 5

foto’s uit:
Restauratie van de Grote- of St. Laurenskerk Rotterdam
december 1962

Meer weten over de herbouw van de Laurenskerk? Kijk ook eens hier.