Op den hoek van Beijerlandschelaan en Slaghekstraat

Dat de ondernemingsgeest nog steeds levendig is in “Rotterdam Zuid” getuigt het hierboven gereproduceerde plan aan de Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk, een onderneming van den heer G. Verwaal, die aan den architect J.C. Henri van Ingen de opdracht gaf voor dit grootsche plan.

Met recht kan hier worden gesproken van een grootsch en groot plan, want een zoo hooge bouw is in die omgeving niet te vinden; het zal er het hoogste huis worden.

Dat er aan dergelijke ruime opzetten (alle panden loopen onder geheel door van de Beijerlandschelaan tot Hilledijk) nog behoefte is, bleek al spoedig.

Nauwelijks was bekend, dat dit plan in wording was, of direct meldden zich al gegadigden, zoodat in het eene gedeelte een grootsch opgezette bakkerij van den heer Ewald Behle wordt ingericht en op den hoek der Beijerlandselaan een groote winkel van de firma De Gruyter wordt gevestigd, zoodat nog maar een klein gedeelte beschikbaar is voor andere doeleinden.

Onder het geheele complex komen groote diepe kelders. Behalve de reeds genoemde ruimten bevinden zich op de verdiepingen ruime woningen.

De gevels worden uitgevoerd in een mooie, kloeke, Hollandsche Waalsteen, de z.g.n. zandnerfsteen, die een prachtige, genuanceerde kleur vertoont, met toepassing van natuursteen.

De onderpui wordt uitgevoerd in gepolijst syeniet met toepassing van terra nova.

Het geheel zal ongetwijfeld een belangrijk accent vormen in den mooien nieuwe verkeersweg Beijerlandschelaan.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
31 juli 1928