De nieuwe Ambachtsschool aan den Beukelsdijk

Na een worsteling van eenige jaren met de autoriteiten is kort geleden eindelijk door de architecten De Roos en Overeijnder de tweede Rotterdamsche Ambachtsschool aanbesteed. Een derde school – op den Linker Maasoever – waaraan eveneens buitengewoon groote behoefte is en waarvoor ook reeds lang plannen bestaan, is tot heden nog enkel mogelijkheid, zoodat Rotterdam, wat de gelegenheid voor vakonderwijs betreft ver achter is bij Den Haag, dat bij veel minder inwoners reeds drie groote ambachtsscholen heeft.

De nieuwe school biedt straks aan 600 leerlingen ruimte. Anderhalf jaar echter zal het nog duren voor ze geopend kan worden.

Het terrein voor de school, aan vier kanten vrij, is groot 75,5 M. X 53,5 M. De school zelve bestaat uit een voorgebouw met twee vleugels, waartusschen aan de achterzijde een lage afsluiting van de groote binnenplaats. Ook een woning voor den concierge is aan den buitenkant geprojecteerd.

Behalve de hoofdtrap leiden twee vleugeltrappen naar een 24-tal werkplaatsen en een 6-tal theorielokalen. Elk werkplaats heeft een oppervlakte van 16 X 7,5 M.

Naast deze werkplaatsen en schoolzalen bevat het gebouw een kamer voor den directeur en een bibliotheek tevens bestuurskamer en uiteraard een aantal kleinere nevenvertrekken. Aan den achterkant, aan weerszijden van den ingang daar, vindt men een fietsenberging en een opslagplaats voor hout.
Onze teekening geeft van de architectuur een goeden indruk. Ze is onder den drang der omstandigheden zeer eenvoudig geworden. Het groote gebouw wordt geheel uit baksteen opgetrokken met slechts schaarsche toepassingen van Maulbronner zandsteen.

Gedwongen door de hun opgelegde uiterste spaarzaamheid hebben de architecten al hun heul in de zuiverheid der architectonische rhythmiek moeten zoeken en in het accentueeren van de voornaamste massa’s in den voorgevel. Geslaagd om er iets goeds van te maken zijn ze ondanks dit. En ook langs de binnenplaats is een eenvoudige sterke architectuur ontstaan die eventjes oud-Hollands aandoet. Wat toch altijd een sympathieke gewaarwording is.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
19 mei 1923