Grand Hotel Central

Rotterdam wordt weer een hotel rijker, en wel een naar alle eischen ingericht modern hotel, dat gedreven zal worden door de te Rotterdam vanouds bekende familie Allard.

De heer J. Th. Allard, de zoon van wijlen den directeur van het Grand Hotel Coomans alhier, heeft daartoe de hand gelegd op een perceel grond aan de Kruiskade alhier, groot 850 M2. Niet ver van den Coolsingel. Het gebouw wordt ongeveer 20 M. breed, de ingang komt in het midden en geeft toegang tot een ruime hall, waar de zalen op den beganen grond zich om groepeeren, achter in het gebouw bevindt zich de keuken enz., terwijl in den kelder de ruimten voor centralen verwarming, provisie afdeelingen, wijn- en bierkelders enz. worden gemaakt.

In de binnenvestibule bevinden zich de hoofdtrap en de lift. Waarmede men gemakkelijk de vier verdiepingen kan bereiken.

In het geheel komen er 70 logeerkamers en de noodige badkamers. Alle kamers worden voorzien van warm en koud stroomend water, electrisch licht en centrale verwarming. De op de nijverheidstentoonstelling bekroonden draaibare schuifvensters worden ook bij dit hotel toegepast.

De leiding van den bouw is opgedragen aan den architect P.J. Vermaas, die ook het ontwerp voor de uitbreiding van het hotel Coomans heeft gemaakt.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
23 oktober 1916