Een winkelgalerij aan de Beijerlandschelaan

Dat Rotterdam-Zuid al meer de allures gaat aannemen van een stad op zichzelf kan men constateren als er eens een uurtje wordt besteed aan een wandeling op den Linker Maasoever. Dan ziet men hoe royaal het daar is aangelegd op de gedeelten, waar dit noodig werd geoordeeld, en knus en gezellig in de onmiddelijke nabijheid van de hoofdwegen.

Steeds meer vormt zich daar een centrum door de vele openbare gebouwen, banken, winkels, filialen van groote firma’s en vermakelijkheden.

De bouwmeestersfirma Snoek en v.d. Velden heeft er thans een grootsch plan in uitvoering naast de vele, welke zij daar reeds tot stand bracht, n.l. het stichten van een winkelgalerij, hierboven in beeld gebracht.

Dit zijn geen winkeltjes, doch groote lokaliteiten, welke ook een etalage en een uitgang krijgen aan den Groene Hilledijk met daaronder een even groote waterdichte kelderruimte, zoodat de hinderlijke expeditie der goederen niet aan de hoofdstraat behoeft plaats te hebben en het winkelend publiek dus ongestoord kan genieten van de uitstallingen achter de groote winkelramen.

Bij dit plan zijn ook winkels ontworpen met wandelétalage. De architect van dit plan is de heer J. C. Henri van Ingen

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
5 september 1927