Op ‘oude fundamenten’ in de Dijkstraat

De heipalen staan in den grond, op het terrein, dat de heer A. van Kuyck heeft bestemd voor den bouw van 10 panden, tezamen bevattende 40 woningen, in de Dijkstraat te Rotterdam.

Op dit zelfde terrein heeft dezelfde bouwer in 1932 eenige panden gebouwd, die in Mei van het vorige jaar zijn verwoest.

Thans heeft hij door aankoop van grond en overneming van bouwplicht van de eigenaars, aan wie hij indertijd de in 1932 gebouwde panden had overgedaan, de beschikking gekregen over een strook grond aan de Dijkstraat van 50 bij 31,5 meter.

Hoewel de heipalen en een deel van de verdere fundeering voor den nieuwen bouw gebruikt worden, is er toch een principieel onderscheid tusschen het werk, dat de heer Van Kuyck gaat uitvoeren en het weer bewoonbaar maken van beschadigde panden, zooals o.a. in andere deelen van de stad wel geschiedt

In het geval aan de Dijkstraat verrijzen op de versterkte oude fundeeringen – er zijn op het betrekkelijk kleine stuk bouwgrond nog plusminus 100 palen bijgeslagen – panden, die belangrijk verschillen van die er vroeger hebben gestaan. De oude panden bestonden uit drie woonlagen met halve slaapverdiepingen, voor de twee bovenétages: thans komen er vijf dubbele panden met vijf trappenhuizen, terwijl elk pand vier volledige woonlagen krijgt.

Men kan dus met recht zeggen, dat hier voor het eerst een particuliere bouwondernemer in het verwoeste stadsdeel een complex nieuwe woningen neerzet.

De panden, naar ontwerp van den architect Corns. Hoogeveen, worden 5 meter breed. Ze krijgen, de veranda’s meegerekend, een diepte van 14 meter en worden ingericht met douchecel en zogenaamde Bruynzeelkeukens. De huurprijs zal bovendien van de arbeiderswoningen uitkomen en ongeveer Fl. 8,- per week bedragen.

uit:
Het Vaderland
23 mei 1941