Info

Op deze website  wordt een blik geworpen op ‘oud’ Rotterdam met voornamelijk aandacht voor architectuur, stedenbouw en kunst in het publieke domein.

De website biedt inzicht in de stedenbouwkundige ontwerpen en bouwplannen van bestaande, verdwenen of gesloopte gebouwen. Het toont de groei van de stad tijdens de uitbreiding van de haven, het interbellum, de Tweede Wereldoorlog en tijdens de wederopbouw.

De website dient twee voornaamste doelen: een beknopt digitaal archief van gebouwd Rotterdam en een informatiebron voor liefhebbers van architectuur en cultuurhistorie. De ambitie is om de website jaarlijks uit te breiden met zoveel mogelijk bouwkundige plannen.

Rotterdam, een stad die je raakt, meeneemt, opslokt en oneindig fascineert. Met heel veel (on)zichtbare mooie plekken, straten, pleinen, gebouwen, complexen, mensen en gebeurtenissen in het verleden en het heden. Rotterdam, een stad om trots op te zijn!

Disclaimer
Vragen over de inhoudsrechten of (beeld-)materiaal?
Ga dan naar de disclaimer